PMTT trên phóng sự “Công nghiệp hỗ trợ” của VTV2 ngày 01/12/2021

Khi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đi vào thực thi, Việt Nam mở ra cánh cửa để các doanh nghiệp Việt hội nhập và phát triển sâu rộng vào sân chơi khu vực và toàn cầu, đây cũng là cơ hội lớn giúp doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ Việt tiếp cận gần hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên do thiếu các doanh nghiệp Việt đầu tàu đủ khả năng dẫn dắt nên Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam còn chưa phát triển chưa đủ sức chen chân vào nhiều chuỗi giá trị của các tập đoàn trong nước, các doanh nghiệp FDI lớn, vì vậy trong thời gian tới cần nhiều giải pháp thúc dẩy doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tham ra sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn đa Quốc gia.

Mời các bạn xem thêm tại: https://vtvgo.vn/ts/3359408

Bình luận

Tin nổi bật

Năng lực sản xuất

Năng lực sản xuất nhà máy 3
Năng lực sản xuất nhà máy 1: 600 M2
Năng lực sản xuất nhà máy 2: 4000M2, 2 TẦNG

Đối tác