Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển PMTT

PMTT tiền thân là phòng tự động hóa của Công ty Cổ phần cơ khí chính xác và chuyển giao công nghệ. Trong suốt quá trình hoạt động và tự hoàn thiện khẳng định mình với phương châm luôn luôn thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Năng lực sản xuất

Năng lực sản xuất nhà máy 3
Năng lực sản xuất nhà máy 1: 600 M2
Năng lực sản xuất nhà máy 2: 4000M2, 2 TẦNG

Đối tác