Giải bóng đá giao lưu nội bộ

Giải bóng đã giao hữu chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập

19/04/2006 - 19/04/2021 

Bình luận

Tin nổi bật

Năng lực sản xuất

Năng lực sản xuất nhà máy 3
Năng lực sản xuất nhà máy 1: 600 M2
Năng lực sản xuất nhà máy 2: 4000M2, 2 TẦNG

Đối tác