Năng lực nhà máy

- NĂNG LỰC SẢN XUẤT NHÀ MÁY 1: 600 M2

+ Bộ phận máy phay CNC : 7 máy

+ Bộ phần máy phay cơ , phòng đo kiểm .

+ Phòng lắp ráp nhà máy 1

+ Bộ phận máy cắt dây: 5 máy

- NĂNG LỰC SẢN XUẤT NHÀ MÁY 2: 4000M2, 2 TẦNG

+ Phòng máy phay CNC : 12 máy

+ Bộ phận gia công phay cơ , tiện cơ và bộ phận hàn

+ Bộ phận gia công đột gấp CNC

+ Phòng lắp ráp máy tự động.

 

Viết bình luận: