Danh sách máy công cụ

PART LIST MACHINE OF PMTT                  
NO NAME MACHINE PRODUCTION MODEL QTY SIZE TABLE (mm)
L x W
STOCKE (mm)
XxYxZ
SPEED
rpm(Max)
 Accuracy (positioning, mm) PRODUCT YEAR ORIGIN
I/ FACTORY 1
  CNC MACHINE                  
1 CNC CENTER MACHINE VICTOR TAICHUNG   1 2500x2500 1000x600x400 19000 ± 0.01 2010 TAIWAN
2 CNC CENTER MACHINE KIWA FUNUC   1 2200x1500 510x410x500 3500 ± 0.01 1987 JAPAN
3 CNC CENTER MACHINE KASAHARA   1 2000x2000 600x340x500 1500 ± 0.01 1995 JAPAN
4 CNC CENTER MACHINE MAZAK   1 2300x2500 560x410x500 3000 ± 0.01 1983 JAPAN
5 VISION MEASURING 3D FAMILY VME 250 1   250x150x200   (3+L/200)μm 2014 TAIWAN
6 CNC CENTER MACHINE HURCO  VM10i 5 700x400 660x400x500 10000 ±0.005 2013 TAIWAN
7 CNC LATHE MACHINE HURCO  TM6 2 340x316 178x356 6000 ±0.005 2013 TAIWAN
  LATHE MACHINE                  
8 LATHE MACHINE BLUE_LINE BL-5SL 1 1700x500 1000x500 1530   1994 JAPAN
9 LATHE MACHINE TAKISAWA   1 2500x800 1500x800 1600     JAPAN
  MILLING MACHINE                  
10 MILLING MACHINE TAKEDA VS3N-LH 1 2500x2000 1000x500x500 1800     JAPAN
11 MILLING MACHINE TOPONE TOM-HN GOLF 1 1700x2000 700x500x700 2230   2010 TAIWAN
12 MILLING MACHINE NIIGATA 2UMC 1 1900x350 900x700x300 1750   2011 JAPAN
  BENCH DRILLING MACHINE                  
13 BENCH DRILLING MACHINE KIWA NO.37808 1 800x800   1180     JAPAN
14 BENCH DRILLING MACHINE YOSHIDA YO2-54 1     1500     JAPAN
  WIRE CUTTING -OF MACHINE                  
15 WIRE CUTTING -OF MACHINE GOLDSUN GS-4060B 1 400x500         CHINA
16 WIRE CUTTING -OF MACHINE ARISTECH DW-35 1 2000x2000 500x400x400     01/2012 TAIWAN
17 WIRE CUTTING -OF MACHINE GOLDSUN GS-4060BL 1 2000x2000 500x400x400     04/2008 CHINA
18 WIRE CUTTING -OF MACHINE GOLDSUN GS-4060BL 1 2000x2000 500x400x400     04/2014 CHINA
II/ FACTORY 2
  CNC MACHINE                  
1 CNC PUNCHING MACHINE AMADA AE2510NT 1 1270 x 5000 X80:Y60 X80:Y60   2013 JAPAN
2 BENDING MACHINE AMADA RGM21003 1 3100/ W 1000kg 100 70/13/52 mm/s   2015 JAPAN
3 CNC CENTER MACHINE HURCO  VM20i 3 450x350 450x350x350 10000 ±0.005 2014 TAIWAN
4 CNC CENTER MACHINE HURCO  VM10i 6 700x400 660x400x500 10000 ±0.005 2014 TAIWAN
5 CNC CENTER MACHINE HURCO  VMX24i 2 762x508 610x508x610 10000 ±0.005 2016 TAIWAN
6 CNC CENTER MACHINE HURCO  VMX42i 1 1270x610 1066x610x610 10000 ±0.005 2016 TAIWAN
  LATHE MACHINE                  
7 CNC LATHE MACHINE HURCO  TM8 1 340x315 177x360 6000 ±0.005 2014 TAIWAN
8 LATHE MACHINE DAIWA DM-5H 1 1500x1000   1840     JAPAN
9 LATHE MACHINE HOWA SANGYO   1 1700x600   1500     JAPAN
10 LATHE MACHINE   LD-1340GH 1 1200x200   1400   2009 TAIWAN
  MILLING MACHINE                  
11 MILLING MACHINE MAKINO K09-02 1 1200x250 500x200x400 4000   1905 JAPAN
12 MILLING MACHINE TOPONE TOM-3HG 1 1300x700 1100x700x400 5440   2009 TAIWAN
13 MILLING MACHINE OHTORI KIKO MR-2 1 1700x350 1200x500 1600   1970 JAPAN
14 MILLING MACHINE   50L-4B5 1 1500x360 1200x700x1000 1500   1990 CHINA
15 MILLING MACHINE HITACHI A11172-31 1 1600x2000 710x300x400 1500   1982 JAPAN
  BENCH DRILLING MACHINE                  
16 BENCH DRILLING MACHINE   KSD-360 3     2500   2009 TAIWAN
17 BENCH DRILLING MACHINE   NO.4550911 1 900x900   1000     JAPAN
  WIRE CUTTING -OF MACHINE                  
18 WIRE CUTTING -OF MACHINE GOLDSUN             2014 CHINA
  ROTARY SAW                  
19 ROTARY SAW     1 1500x500         JAPAN
20 ROTARY SAW SAW KING KP-380 1         2010 TAIWAN
  BENDING MACHINE                  
21 MITERING MACHINE AMADA CSW-220 2           JAPAN
22 BENDING MACHINE SASAKI SBC-620D 1 2000         JAPAN
23 STILLING MACHINE     1 3000         JAPAN
24 BENDING MACHINE NATONG   1 2500       2005 CHINA
25 CUTTER GRINDER     3         2000 JAPAN
  MAGNET FACE GRINDER,PIPE BENDING MACHINE, AIR COMPRESSOR              
26 MAGNET FACE GRINDER KENT KGS-450 1 1500x800       08/2009 TAIWAN
27 MAGNET FACE GRINDER OKAMOTO NO.51441982 1 2000x1200         JAPAN
28 AIR COMPRESSOR FUSHENG D-6 1     1005   2007 VIETNAM
29 AIR COMPRESSOR     2           JAPAN
30 PIPE BENDING MACHINE     1           VIETNAM
  WELDER MACHINE                  
31 WELDER MACHINE   VTIG-20CS 3           TAIWAN
32 WELDER MACHINE   WS-200 1           TAIWAN
33 WELDER MACHINE JASIC WF-21 6           CHINA
34 WELDER MACHINE DAIDE 200II 2           JAPAN
35 WELDER MACHINE MULLER   1           VIETNAM

Bình luận:

lê Sang

Xin chào quý công ty. Và xin chúc quý công ty dồi sức khỏe. Tôi xin nhờ quý công ty xem dùm tôi đề nghị này. Hiện nay tại công ty chúng tôi đang sử dụng một máy TAKEDA VS3N-LH sản xuất năm 1991. hiện tại máy chúng tôi đã bị mất phẩn mềm. Nếu quý công ty còn có bản phần mềm của máy đó, xin quý công ty có thể giúp đỡ chúng tôi về phần mềm được không? Xin chân thành cám ơn.

Viết bình luận: